آموزش تعمیرکار لوازم خانگی

برقی، حرارتی و گردنده

شما قادر خواهید بود بعد از گذراندن دوره های آموزشی لازم از عهده تشخیص عیب، باز کردن، رفع ایراد، مونتاژ و آزمایش لوازم خانگی برقی، حرارتی و گردنده که در این استاندارد مشخص شده اند بر آیید. 

ساعت آموزش عملی و نظری
ساعت دوره های تکمیلی
لوازم خانگی

لوازم خانگی


لطفا جهت ثبت نام در دوره ها ابتدا در سایت ثبت نام کنید و پس از ورود به پنل کاربری، دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید.